Naši vinogradi

Izuzetan položaj i prirodne karakteristike, naročito jugoistočnih padina Fruške gore odavno su poznate i korišćene. Još je rimski car M.A.Probus, u III v.n.e., prema istorijskim izvorima, zasadio prve vinograde baš na njenim jugoistočnim padinama u pojasu nekadašnjeg Sirmijuma. Sloveni su preneli i nastavili gajenje vinove loze, a kontinuitetu su naročito doprineli srpski srednjevekovni manastiri čiji metosi su bili okosnica čuvanja i trajanja vinogradarstva, podrumarstva i vinarstva.

Ljubav prema vinu i netaknutoj prirodi Fruske gore opredlilia nas je da radne navike i iskustvo stečeno u proizvodnji jabuke vrhunskog kvaliteta primenimo i u uzgoju vinove loze. Smešteni na osunčanim, južnim obroncima Fruške gore, na visini od 250 m.n.v., vinogradi vinarije Deurić predstavljaju osnov za proizvodnju najkvalitetnijeg vina u jednom od najpoznatijih vinogorja Srbije.